Dřevěné schodiště vás může inspirovat k vyšším životním cílům

Dřevěné schodiště vás může inspirovat k vyšším životním cílům

Vyzdvihovat schody dřevěné by bylo asi zbytečné, neboť mnozí z vás jistě dobře chápou jejich přednosti a vlastnosti. Můžeme si je tu v krátkosti nastínit, abychom se na celkový koncept lépe naladili a přijali jej jako něco pozitivního, co může náš život změnit či obohatit.

dřevěné schody

Dřevo lidé zpracovávají jako jednu z nejstarších surovin, a jestliže je lesní hospodářství koncipováno rozumně, kdy se využívají i odumřelé stromy a likvidují se následky živelních pohrom, a stromy se nekácí jen pro čistý zisk, ale udržuje se ekologická rovnováha vysazováním dřevin a zmlazováním porostu, pak máme k dispozici v podstatě nepřetržitý řetěz dřeva, využitelného pro nejrůznější účely.

nohy na schodech

Dřevo nádherně voní, tuto vůni nelze dosud napodobit žádnými deodoranty, zkrátka svým čichem ihned rozpoznáte pravdu, uvědomíte si tu nádheru, která nás obklopuje, a bude vám jasné, že les je tak cenné bohatství, že jej žádnými laboratorními ani technologickými prostředky nelze nahradit.

Letokruhy na hoblovaných prknech a latích, a pochopitelně i na dřevěném schodišti, vnímáme jako překrásnou a přirozenou kresbu, kterou vytvořila sama příroda, resp. živý organismus. Na každém záhybu, suku a přechodové linii se zobrazuje jednotlivý okamžik, jak strom rostl, přijímal živiny z půdy i z ovzduší, pohlcoval oxid uhličitý a produkoval kyslík. Všechny tyto informace jsou zakotvené právě v letokruzích a chůzí po dřevěných schodech je podvědomě vnímáme jako něco zcela přirozeného, pohodového a krásného.

Dřevo lze poměrně snadno a hlavně efektivně opracovat do kýžené podoby. Může mít i zaoblené tvary, vytvářet elipsy a podobné křivky, zkrátka tímto způsobem zhotovíte z dřevěného schodiště umělecké dílo, což se vám u kovových výrobků stěží podaří. Dřevěná schodiště lze v prostoru umístit kamkoli, mohou být rovná, zalomená anebo točitá.

Share