Nemanželství

Žijeme v době, kdy se stále častěji setkáváme s nesezdanými páry, s nesezdanými rodiči. Tato partnerství ale většinou nevydrží a i nesezdaní rodičové se ve většině případů odloučí a vztah se rozpadne. Napadla nás taková teorie, že by to mohlo mít co dočinění

Přečíst

Share