Nejhorší železniční nehoda české železniční dopravy

Nejhorší železniční nehoda české železniční dopravy

Už je tomu více jak šedesát let, co se tato tragická událost stala, ale i po tolika letech tuhne krev v žilách, když si představí celkový sled událostí, které vedli k této katastrofě. Obec Stéblová se nachází zhruba sedm kilometrů od města Pardubice. Přes tuto obec vede dodnes železniční trať, která byla využívána i v 20. století. 14. listopadu 1960 panovala hustá mlha, díky které měli strojvedoucí vlaků omezenou viditelnost. Navíc už panovala tma, což viditelností podmínky jen zhoršovalo. Před šestou hodinou dorazil do železniční stanice osobní vlak číslo 608, který mířil z Liberce do Pardubic. Po zastavení vlaku ve stanici vystoupili dva průvodčí z vagónů. Starší z nich později vypověděl, že uviděl od výpravčího signál zeleného světla, které znamenalo povolení k odjezdu. Tuto informaci předal druhému průvodčímu a vlak se dal do pohybu. Výpravčí ovšem byl v té době v kanceláři a signál k odjezdu tedy dát nemohl. Ono zelené světlo, kterého si všimlo i několik dalších cestujících, zůstává do dneška záhadou.

koleje

I když bylo návěstidlo v poloze „Stůj“, nešťastnou shodou okolností topič právě přikládal do kotle, a i když byla jeho povinnost sledovat návěstidla, tohoto osudného si nevšiml. Vlak tedy pokračoval v jízdě. Rovněž starší průvodčí, který měl sledovat návěsti vlaku, tuto povinnost neplnil. Místo toho se věnoval kontrole jízdenek. Po odjezdu z vlaku totiž dal výpravčí všechny návěsti dát do polohy „stůj“, jelikož si hned uvědomil, že se schyluje ke strašné tragédii. Strojvedoucí věděl, že se má křížit s proti jedoucím vlakem, ale mylně se domníval, že křížit se budou až v další stanici.

vlak

Asi dvě až tři minuty po odjezdu ze stanice spatřil strojvedoucí, jak se na něj řítí vlak osobní vlak číslo 653. Oba strojvedoucí se na poslední chvíli snažili vlak zpomalit, ale bylo příliš pozdě. Náraz byl strašlivý. Posádka vlaku z obavu, že by mohlo dojít k výbuchu lokomotivy, vysypala žhavé uhlí ven. Tím však dosáhli toho, že zapálili vytékající naftu, a trosky vlaků se ocitli v plamenech, kde našla smrt i spousta cestujících, kteří prvotní náraz přežili. Celkově zemřelo 118 lidí a 110 jich bylo zraněno. 

Při soudním líčení padali tresty pro posádku vlaku číslo 608. Nejvíce dostal strojvedoucí, a to 5 a půl let. Jelikož v tehdejší době u nás vládl komunistický režim, o nehodě se dostalo společnosti jen kusých informací. V roce 1967 byl kousek od místa nehody zhotoven malý kříž, pro památku obětí. V roce 2000 byl nahrazen důstojným památníkem, na kterém stojí nápis: „Pro vzpomínku na železniční neštěstí 14. 11. 1960. Obec Stéblová, 14. 11. 2000.“

Share