Naše společnost a moje firma

Naše společnost a moje firma

Nejenom v tisku, na různých webových serverech a sociálních sítích probíhají diskuze až s protichůdnými názory na dění v naší společnosti, která je velmi propojená i nadále se slovenskou společností.

Žijeme v demokratickém státě, který jsme si postupně vytvořili k obrazu svému. Všichni se cítíme svobodní, bez obav můžeme stávkovat, vyjádřit se beztrestně nejenom k politickému dění. Ale přesto je naše společnost nějak rozdělená.
firma, podnikatel

  v  Mnoho našich obyvatel se hlásí k liberální demokracii, kde hlavní myšlenkou je žít v právním demokratickém státě, který všechny obyvatele považuje za svobodné, ochraňuje jejich práva, včetně voleb.

  v  Někteří zastávají klasický liberalismus. Velmi jednoduše řečeno: chtějí se cítit naprosto svobodní, ale nechtějí, aby jim někdo řídil jejich život. Od státu vyžadují hlavně ochranu své osoby před ostatními.

  v  Další část našich obyvatel jsou zastánci konzervativních myšlenek, které ctí určité hodnoty, jako je například národní tradice, morálka, odsuzují nemravnost apod.

I když ten nejmenší počet lidí u nás se řadí ke skeptikům a závistivcům, všechny tyto směry hýbají naší současnou politikou a tak i proto se hovoří, že je naše demokratická společnost rozhádaná.
demokratický stát

Pak se můžeme bavit o společnostech – firmách, které mají nejenom podle výše vkladu, společenské smlouvy, různých oprávnění podle druhu podnikání, různé názvy:

·         Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

·         Akciová společnost – a.s.

·         Veřejná obchodní společnost – V. O. S.

 

V naší zemi máme velmi mnoho různých neziskových organizací, které jsou veřejnoprávní. Jsou to především příspěvkové organizace, politické strany, hnutí, různé spolky, které získávají celou nebo částečnou dotaci od státu.

Následně je u nás mnoho soukromoprávních společnosti, jako jsou NADACE, FONDY a spolky. Tyto jsou financovány nejenom z vlastních zdrojů, darů, grantů, sbírek, či z vlastní činnosti, která může být prospěšná apod.

Poslední dva roky se hovoří o tom, že by se měly „přiškrtit“ peníze pro neziskové organizace s politickým zaměřením. Neziskové organizace zvlášť, které působí v sociální, kulturní a sportovní sféře, by měly být i nadále od státu podporovány. Jestli se něco změní, uvidíme.

Share