Pohodová plavba s výhledem


Plavili jste se již nÄ›kdy po BaÅ¥ovÄ› kanále? Že nevíte, oÄ jde? Tento kanál byl vybudován ve tÅ™icátých letech známou firmou BaÅ¥a, po vzoru francouzských kanálů, na úpatí Bílých Karpat. Je dlouhý 52km. Ve své dobÄ› se pyÅ¡nil opravdu důmyslnými a ojedinÄ›lými technickými zařízeními. Dříve sloužil pÅ™edevším pro dopravu těžebních surovin, dnes je skvÄ›lým lákadlem pro turisty a nabízí příjemné rekreaÄní plavby. Disponuje 8 přístavy a 16 přístaviÅ¡ti. Také vás láká pÅ™edstava plavit se po tomto kanále dlouhé kilometry na lodi, a užívat si výhled po okolí? V tom případÄ› se vám bude hodit půjÄovna kajutových lodí a lodÄ›k na BaÅ¥ovÄ› kanále.

BájeÄná dovolená

Nabízíme vám pÄ›kné kajutové lodÄ›, vhodné pro nÄ›kolikadenní rekreaÄní pobyty. Kapacita tÄ›chto plavidel je 2 až 8 osob (podle druhu lodi). K dispozici na nich máte hygienické zázemí, kuchyňku s vybavením, kryté venkovní posezení, sušáky na prádlo… K ovládání plavidla nepotÅ™ebujete žádný lodní průkaz. PÅ™ed jízdou budete proÅ¡koleny. Pokud se nechcete plavit nÄ›kolik dní, ale chcete si tÅ™eba jen užít pÄ›kný den na vodÄ›, máme pro vás k dispozici i Å™adu lodÄ›k.

Share